OGRODY  SZTUK     -    KOLEKCJA  ANDRZEJA  J.  TYSZKO

LIVING  MEMORY

 

Hanna Korecka 

Krystyna Krępa

Ryszard Łagodziec

Łukasz Pęksa

Adela Rakoczy

Andrzej J. Tyszko

Radosław Zaremba

 

Copyright © Andrzej J. Tyszko

 

Walka młodych

2018-2023

Recenzje z wystaw zewnętrznych:

Jan Rylke - Nie ocenzurowano. Polska sztuka niezależna lat 80.

Jan Rylke - Z podróży do ogrodów Niemiec i Francji latem 2022 roku

Jan Stanisław Wojciechowski - Obudźmy się. Poczet władców polskich Jana Rylke, czyli woke i cancel culture w służbie Polski?"

Jan Rylke - Zachęta    

Jan Rylke - Współczesny realizm 

 

Galeria Walka Młodych - 02-786 Warszawa Ursynów, ulica Związku Walki Młodych (Andrzeja Romockiego "Morro") 1 m. 85, mail: j.rylke@gmail.com, tel: +48602488581

Informacja o powstaniu „Miejsca” – „”. Przyjęta przez Pr. Kwieka, J. S. Wojciechowskiego i J. Rylke, podczas spotkania w Kawiarni Bliklego na Pl. Wilsona w Warszawie 24.04.2018.

*** Wychowaliśmy się w czasie, kiedy tzw. Sztuki Piękne odgrywały w Kulturze znaczną rolę.
Dzisiaj tak nie jest. Instytucje Kultury, realizujące własne projekty, traktują Artystów przedmiotowo. Sytuacja produkuje „Artystów Wyklętych Sztuki Wysokiej” – biednych, samotnych, przerażonych. I nic! A przecież nie potrzeba aż „Sztuki” — „życie” wystarczy…! Spotykać się na neutralnym gruncie – wskrzesić tradycję krytycznej „rozumowej” refleksji, Uniwersyteckiej jakości. Jakie miejsce Nowoczesnej Sztuki Wysokiej? Czym Ona ma być? Jak „wyglądać”? Dla kogo? Proponując oparcie refleksji „na konkretach” – będą one ilustrowane Działalnością konkretnego Artysty, który byłby moderatorem Spotkania. Zostanie „wskrzeszone” „Miejsce” o wspaniałych tradycjach niezależności „od codziennego potoku”, nabrzmiałe historią, w którym w latach 1980-1990 odbyło się 10 corocznych prywatnych kilkudziesięcioosobowych „Zjawisk” Sztuki. Pracownia Jana Rylkego przy dawnej ulicy Związku Walki Młodych 1 na warszawskim Ursynowie. Nazwijmy umownie to nowe-stare „Miejsce” – „Galeria Walka Młodych”. Każdemu ze spotkań będzie towarzyszyć „Coś” (wystawa) aranżowane przez Moderatora. Z materiałów „po” — teksty, zdjęcia, filmy, nagrania — będzie publikacja i Internet. Im dalej, tym „następny” operować będzie większą „wiedzą”. Będzie się tworzyła „Konstytucja”.

*** Śp. Jan Piekarczyk w r. 2011, w tekście zamykającym książkę „Klub Performance”, pisał: „NEGOCJACJE — rzuciłem — w powietrze monetą, mówiąc, że kiedy upadnie na reszkę, to będziemy mieli do czynienia za sztuką, z performance jako sztuką, a kiedy orzeł wypadnie, to się obejdziemy bez sztuki. (...) Nie zmierzam do określenia rzeczy, ale do NIEPEWNOŚCI, do nieokreśloności, losowości (jakoś tak). Jak obroty monety ma to wisieć w powietrzu, obracać się, upadać, odbijać od ziemi, kiedyś upaść. Jeżeli ktoś chce, może taki lot na monecie, taki wgląd uznać za sztukę, czy jak zechce — nazwy są bez znaczenia (...) BAŁAGAN nie do opisania. Między nami a światem. Między światem a nami. Taka jest więź sztuki, świata i ludzi, że za każdym razem trzeba ją opisywać, uzupełniać, omawiać, negocjować jej sensy, uczyć się, że są pojęciami ontologii rozmytych, nieostrych. (...) Dlatego potrzebne są rozmyte (fuzzy) negocjacje — ontologiczne — co do założeń, twierdzeń, pewników o świecie, w którym się jest. (...) Domyśliłem się, że taka formuła [pierwotna formuła ontologii] powinna (...) jak najmniej ingerować w świat, jak najmniej stawiać mu warunków — najprostsza z możliwych — właśnie dlatego, że świat tak się zmienia, że możemy nie zdążyć z dobieraniem słów do zawrotnego tempa zmian i przemian. (...) Słów dyfrakcyjnych, szczelinowych, jest tak dużo w naszej kulturze, że ewentualny wspólny szkielet ontologii, jaki generują, nazywam tomografią artystyczną performance’ów, której Performerzy dokonują wyłącznie na żywo”. [Kompilacja Pr. K.]

 

Informacja o spotkaniu, która odbyło się w  sobotę, 7 lipca 2018 roku. Spotkanie poświęcone było promocji książki Ewy Kosiackiej-Beck: Angielskie ogrody krajobrazowe XVIII wieku i ich recepcja w Polsce. Treść książki można zobaczyć pod adresem: www.sztukakrajobrazu.pl/kosiacka_Beck_ewa.pdf
Informacja o spotkaniu, które odbyło się 28 lipca 2018 roku. Przemysław Kwiek: „Wystawa Indywidualna i promocja ponad 400. stronicowej książki: FACEBOOK, OKŁADKI, KIJE, KAWY, HERBATY, MĄKI, RYŻE, KASZE, CUKRY I SOLE”.  Treść książki można zobaczyć pod adresem: www.sztukakrajobrazu.pl/kwiek2_2018.pdf - a przepisane dokładnie plus recenzje w Gazetce Ściennej nr 01/2019. Wolne Niezależne Wydawnictwo Pr. Kwieka pod adresem: http://files.clickweb.home.pl/28/74/2874fb2d-1597-402f-8516-4cf3f81d9274.pdf
 
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w  sobotę, 3 listopada 2018 roku. Spotkanie poświęcone było performance i promocji książki Jana Stanisława Wojciechowskiego: Trwanie i Wyjście... Treść książki można zobaczyć na stronie www.sztukakrajobrazu.pl/jsw.pdf
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 24 listopada 2018 roku. Spotkanie poświęcone było performance: Estetyka normatywna i promocji książki Jana Rylke: Moralitety.  Treść książki można zobaczyć pod adresem: www.sztukakrajobrazu.pl/JMR2.pdf a film pod adresem www.youtube.com/watch?v=Trmwc0VBWXQ
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 15 grudnia 2018 roku. Spotkanie poświęcone było wystawie "Info na pasku telewizora" i performance Michała Banaszka
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 5 stycznia 2019 roku. Spotkanie, wystawa i działania interaktywne, zorganizowane przez Joannę Krzysztoń i Grzegorza Rogalę, poświęcone było sztuce interaktywnej i sztucznej inteligencji na temat: 1. "Jeśli nie ma ludzi - to nie ma lasu" czyli gdzie jest autor? 2. "Poszukiwanie kwiatu paproci", "Skórki", "Portrety", "Haiku" we współpracy ze sztuczną inteligencją. 3. "Lekcja rysunku dla chętnych", zabawy z A.I.
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 16 kwietnia 2019 roku. Spotkanie i wystawa poświęcone było Promocji książki Jana Niksińskiego: Transcendencja obrazu
ZAPROSZENIE. „SZKOŁA WARSZAWSKA XXI w. »NA ŻYWO« – 18 maja, sobota Noc Muzeów. Konfrontacja z żywymi przedstawicielami i sympatykami. Wypowiedzi Przemysław Kwiek, Jan Rylke, Jan Stanisław Wojciechowski. Dyskusja. Performance: Tomasz Sikorski, Oskar Chmioła. Rzeźba Leszek Jasiński.

Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 16 listopada 2019 roku. Spotkanie poświęcone było performance: "Syrena" i promocji książki Jana Rylke: Stolica.  Treść książki można zobaczyć pod adresem www.sztukakrajobrazu.pl/stolicak.pdf a film ze spotkania pod adresem www.youtube.com/watch?v=y2b77-1eq0U

 
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 30 listopada 2019 roku. Spotkanie poświęcone było zmarłym w 2011 roku gigantom szkoły warszawskiej w polskiej sztuce: Janowi Piekarczykowi  i Anastazemu B. Wiśniewskiemu . Na wystawie pokazano prace ze zbiorów Przemysława Kwieka i KwieKulik. Przemysław Kwiek wspomniał zmarłych artystów pokazując cyfrową dokumentację ich prac: Dokumentację wystawy J. Piek. w XX1 (zrealizowanej przez Pr.K. 01-11.04.2012 ze zbiorów Pr.K. i KK ). Dokumentację wystawy A. Wiś. ze zbiorów Pr. K. i KwieKulik (Appearance 147, Gal. XX1, W-wa 15.11 06.12.2007).  J. Piekarczyk – „Otwarci Zamknięci” (pokaz przezroczowy zreal. w Power Poincie przez Pr. K.). A. Wiśniewski – prace na komputerze w Power Poincie i inne (ze zbiorów Pr.K.)

W drugiej części spotkania bluesy z całego świata zagrał i zaśpiewał Mieczysław Litwiński.

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 14 grudnia 2019 roku. Spotkanie odbyło się pod hasłem: SZKOŁA WARSZAWSKA – RETROTOPIA CZY PROJEKT NOWEJ AWANGARDY. Spotkaniu towarzyszyła wystawa, w której wzięli udział: Paweł i Przemysław Kwiek, Joanna Krzysztoń, Jacek Lilpop, Waldemar Petryk, Grzegorz Rogala, Jan Rylke i Jan Stanisław Wojciechowski, który zaprezentował pokaz przezroczowej dokumentacji (w tle) i mini wykład słowno/rysunkowy szkicujący metodę badawczą JSW, analizujący działania środowiska artystów związanego z Galerią „Walka Młodych” w roku 2019 i proponujący nową perspektywę interpretacji tych działań.
Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 25 lipca 2020 roku. Spotkanie poświęcone było promocji książki Jana Rylke: Historia sztuki dla artystów (do pobrania pod linkiem http://www.sztukakrajobrazu.pl/historia%20sztuki%20dla%20artystow2.pdf ). Promocji towarzyszyła wystawa artystów omówionych w tej książce. W wystawie zaprezentowali prace: Andrzej Bieńkowski, Marek Budzyński, Erazm Ciołek, Beata J. Gawryszewska, Marek Konieczny, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski, Waldemar Petryk, Jan Rylke, Dorota Sak, Marek Sak, Edward Wittig, Jan Stanisław Wojciechowski
Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę, 19 września 2020 roku. Spotkanie poświęcone było promocji książki Waldemara Petryka: PETRYK. WYSTAWA POŚMIERTNA.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac artysty OBRAZY PATRIOTYCZNE I PIĘKNE. Treść książki można zobaczyć pod adresem http://www.sztukakrajobrazu.pl/petryk.pdf a film ze spotkania pod adresem www.youtube.com/watch?v=0CVykVTwJWE

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę, 17 października. Spotkanie odbyło się pod hasłem artyści politykami. W spotkaniu wzięli udział następujący artyści: Oskar Chmioła, Waldemar Major Fydrych, Larysa Jaromska, Leszek Jasiński, Joanna Krzysztoń, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski, Jacek Malicki, Sławomir Marzec, Fredo Ojda, Waldemar Petryk, Jan Pieniążek, Jan Rylke, Tomasz Sikorski, Anna Tokarczyk, Piotr Życieński

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 31 lipca 2021 roku w galerii Walka Młodych. Spotkanie było poświęcone polityce kulturalnej. Wzięło w nim udział w formie wypowiedzi i prac 19 artystów: Piotr Bernatowicz i Sławomir Marzec, Czesław Pius Ciapało, Włodzimierz Dawidowicz, Jarosław Maciej Goliszewski, Leszek Jasiński, Przemysław Kwiek, Katarzyna Kasia i Jan Stanisław Wojciechowski, Jacek Lilpop, Ryszard Łagodziec, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski, Waldemar Petryk, Łukasz Pęksa, Jan Rylke, Jerzy Świątkowski, Andrzej Tyszko, Radosław Zaremba.

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 9 października 2021 roku w galerii Walka Młodych. Spotkanie było poświęcone podejściu awangardowemu w sztuce. Wzięło w nim udział w formie wypowiedzi działań i prac 32 artystów: Przemysław Kwiek, Jan Stanisław Wojciechowski, Grzegorz Borkowski, Andrzej Bieńkowski, Waldemar Petryk, Jerzy Świątkowski, Bogna Lewtak-Baczyńska, Sławomir Marzec, Jan Rylke, Jacek Lilpop, Dorota Brodowska, Maria Znosko, Ryszard Łagodziec, Antoni Karoń, Piotr C. Kowalski, Leszek Jasiński, Ryszard Ługowski, Andrzej J. Tyszko, Andrzej Maciej Łubowski, Jacek Malicki, Wojciech Kowalczyk, Joanna Krzysztoń, Grzegorz Rogala, Elżbieta Owczarek, Tomasz Zawadzki, Włodzimierz Dawidowicz, Łukasz Pęksa, Fredo Ojda, oraz nieżyjący artyści: Andrzej Partum, Anastazy Wiśniewski, Jerzy Piekarczyk, Tomasz Sikorski,

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 13 listopada w Galerii Walka Młodych. Spotkanie było poświęcone apoteozie artystów, którzy użyczyli swoich twarzy średniowiecznym władcom Polski. W trakcie spotkania zaprezentowano poczet władców Polski od Lecha do Jarosława namalowany przez Jan Rylke oraz rozdano książkę Jana Rylke poświęconą pocztom władców Polski. Książka jest dostępna pod adresem internetowym www.sztukakrajobrazu.pl/poczet.pdf Relacja z wystawy jest dostępna pod adresem https://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/165168,poczty-wladcow-polski-jan-rylke W wystawie poprzez swoje prace wzięli udział: Marek Konieczny (Lech), Erazm Ciołek (Krak), Joanna Krzysztoń (Wanda), Przemysław Kwiek (Leszko I), Andrzej Bieńkowski (Leszko II), Grzegorz Rogala (Leszko III), Waldemar Petryk (Popiel I), Jan Rylke (Popiel II), Andrzej Maciej Łubowski (Piast), Jan Stanisław Wojciechowski (Siemowit), Janusz Skalski (Bolesław Chrobry), Narcyz Piórecki (Kazimierz Odnowiciel), Fredo Ojda (Władysław Wygnaniec), Marek Sak (Kazimierz Sprawiedliwy), Wal Jarosz (Henryk Brodaty), Leszek Jasiński (Konrad Mazowiecki), Sławomir Marzec (Leszek Czarny), Jacek Lilpop (Przemysł II), Janusz Lewandowski (Władysław Łokietek). Poniżej prace wymienionych artystów.

W sobotę 12 marca odbyło się spotkanie w galerii "Walka Młodych" na Ursynowie pod hasłem: "człowiek z karabinem". Było wspomnienie naszego kolegi Marka Koniecznego. Były filmy: „SPOŁECZNOSTKI” – publiczny finalny pokaz „Roju” – uczestników „Lwowsko-Warszawskiej Szkoły Appearance” Pr. Kwieka, Parapetówka z Janem Rylke: „NAGOŚĆ, ŚMIERĆ, GRÓB, SKANDAL”. Film Andrzeja Bieńkowskiego „Ukraina. w poszukiwaniu pogańskich obrzędów”. Wystąpił Jacek Lilpop. Pokazali też prace (na zdjęciach): Mateusz Bal, Andrzej Bieńkowski, Grzegorz Borkowski, Janusz Ducki, Larysa Jaromska, Leszek Jasiński, Joanna Krzysztoń, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Tomasz Łączyński, Ryszard Ługowski, Katarzyna Orthwein, Waldemar Petryk, Jan Rylke, Jan Stanisław Wojciechowski.

Poniżej komentarz do obrazu Waldemara Petryka: WĘZŁY SZCZĘŚCIA
Mało szczęśliwy jest ostatni czas. Jeszcze nie skończyła się pandemia, a już przyszła wojna. Trudno zebrać myśli do czegoś pozytywnego. Anna Gładka, koleżanka z wydziału malarstwa ASP twierdziła ,że wojny powstały z obrazów. Były dobre obrazy i złe przedstawiające wojny. Nie jestem tak radykalny jak ona, ale powstrzymywałem się przed przedstawianiem rzeczy złych: wojen, morderstw, pożarów itp. Kiedy Janek Rylke, dyrektor galerii "Walka Młodych" w Warszawie, zapraszał mnie do wystawy "Człowiek z karabinem", malowałem "węzły szczęścia". Znaki magiczne, których sens zatarł się w czasie. Pierwszym ich celem było wprowadzenie ludzkiego ładu w chaos świata. Sądząc po obecnym stanie świata, ten cel niespecjalnie udało się zrealizować. Przejrzałem materiał ikonograficzny z różnych kultur i czasów, aby utworzyć własne. Nie wiem czy skuteczniesze...Miałem więc wątpliwości co do udziału w wystawie " Człowiek z karabinem." Wątpliwości te dyrektor rozwiał stwierdzeniem, że karabin ma przecież dwa końce - to ja proszę z tego bliżej ciała! Zrobiłem zielony obrazek w żelaznej ramie i chciałbym zrobić jeszcze kilka podobnych. Ośmieliła mnie do tego anegdota o fizyku nobliście, u którego gość na drzwiach domu zobaczył PODKOWĘ. Gospodarz, zapytany czy wierzy w zabobony, odpowiedział: "Oczywiście,że nie - ale rozumiem ,że podkowa przynosi szczęście, czy się w nią wierzy czy nie".

W sobotę 21.05.2022, w Galerii „Walka Młodych” odbyło się spotkanie poświęcone fenomenalnej „Sztuce Lat Siedemdziesiątych” (której Artyści zaczynają już niestety powoli „odchodzić”). Hasłem spotkania - wiodące charakterystyki Sztuki tego okresu: „KONCEPT, PROCES, EFEMERA”. Uczestniczyli w spotkaniu Artyści: Grzegorz Borkowski/Leszek Przyjemski, Czesław Pius Ciapało, Włodzimierz Dawidowicz, Wojciech Garley, Leszek Jasiński, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski, Sławomir Marzec, Franciszek Maśluszczak, Jan Niksiński, Fredo Ojda, Waldemar Petryk, Jan Rylke, Janusz Skalski, Edward Z. Szlązak, Jerzy Świątkowski, Jan Stanisław Wojciechowski, Antoni Janusz Wojnarowski, Maria Wollenberg-Kluza, Tomasz Zawadzki. Duchem i pracami towarzyszyli nam zmarli koledzy: Marek Konieczny, Paweł Kwiek, Tomasz Sikorski
W sobotę 15 października  w galerii Walka Młodych odbyło się spotkanie poświęcone kryształom codzienności (Vermeer), w którym wraz z pracami uczestniczyło 21 artystek i artystów. Swoje prace z komentarzami zaprezentowali: Grzegorz Borkowski, Włodzimierz Dawidowicz, Leszek Jasiński, Piotr C. Kowalski, Krystyna Krępa, Joanna Krzysztoń, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Anna Mottl Szlązak, Jan Niksiński, Elżbieta Owczarek, Waldemar Petryk, Łukasz Pęksa, Grzegorz Rogala, Jan Rylke, Janusz Skalski, Edward Szlązak, Jan Stanisław Wojciechowski, Tomasz Zawadzki. Oprócz prac performance wykonali: Przemysław Kwiek zamieniając wino słabe w wyśmienite, Jan Rylke wykonujący koncert na świecę, Ewa Świdzińska z vermeerowską perłą. Wszystkie kryształy codzienności można zobaczyć poniżej.
7 stycznia 2023 roku, w sobotę, odbyło się spotkanie w galerii Walka Młodych na Ursynowie. Hasłem spotkania były: Teksty, Manifesty i Teorie. Prezentowali się: Mateusz Bal, Jacek Bąkowski, Grzegorz Borkowski, Włodzimierz Dawidowicz, Zbigniew Gorlak, Irena Groblewska-Andrzejewska, Larysa Jaromska, Leszek Jasiński, Krzysztof Knittel, Joanna Krzysztoń, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski, Krzysztof Łyżyń, Anna Mottl-Szlązak, Joanna Mrozowska, Jan Niksiński, Marian Panek, Grzegorz Rogala, Jan Rylke, Dorota Sak, Marek Sak, Janusz Skalski, Anna Sobol, Edward Szlązak, Ewa Świdzińska, Ewa Trafna, Andrzej Tyszko, Jan Stanisław Wojciechowski, Ryszard Woźniak, Tomasz Zawadzki. Poniżej zdjęcia z imprezy prezentowanych prac.

W sobotę 25 marca 2023 roku, w Galerii "Walka Młodych" odbyła się wystawa pod hasłem: "DZIEŁA Z PIWNICY (Realnej i mentalnej)". Zapomniane i porzucone – nieupublicznione. Spotkanie rozpoczął performance Danuty Nawrockiej. Następnie usłyszeliśmy fragment kazania sprzed 34 lat nieżyjącego już artysty i benedyktyna, tynieckiego opata Adama Kozłowskiego. Dalej artyści omawiali piwniczne dzieła: Anatol Karoń, Andrzej Maciej Łubowski, Anna Mottl-Szlązak, Danuta Nawrocka, Dorota Brodowska, Edward Szlązak, Grzegorz Rogala, Jacek Lilpop, Jan Niksiński, Jan Rylke, Jan Stanisław Wojciechowski, Janusz Skalski, Joanna Krzysztoń, Leszek Jasiński, Maria Znosko, Marta Nawrocka, Przemysław Kwiek, Sławomir Marzec, Tomasz Stando, Tomasz Zawadzki, Waldemar Petryk, Włodzimierz Dawidowicz. Poniżej zdjęcia prac z wystawy:

W sobotę 15 kwietnia 2023 roku, w Galerii "Walka Młodych" odbyła się wystawa obrazów Agieszki Stando i Tomasza Stando
W sobotę 15 lipca 2023 roku, w Galerii "Walka Młodych" odbyło się spotkanie poświęcone wystawie prac założycieli galerii: Przemysławowi Kwiekowi, Janowi Rylke, Janowi Stanisławowi Wojciechowskiemu oraz promocji książki: Walka Młodych 2018-2023. Książka jest dostępna w wersji cyfrowej: http://www.walkamlodych.pl/walka.pdf
W sobotę 26 sierpnia 2023 roku, w Galerii "Walka Młodych" odbyło się spotkanie, na którym poza promocją książki podsumowującej 5 lat istnienia galerii odbyły się następujące wydarzenia:
Wystawa "Kolekcji" Andrzeja J. Tyszko, z Jego słowem wstępnym. W kolekcji pokazano prace Hanny Koreckiej, Krystyny Krępy, Ryszarda Łagodźca, Łukasza Pęksy, Adeli Rakoczy, Andrzeja J. Tyszko, Jana St. Wojciechowskiego, Ryszarda Zaremby.
Spotkanie "Otwarte" pod hasłem: "Inteligencja". W spotkaniu wzięły udział 24 osoby: Waldemar Petryk, Janusz Skalski, Edward Szlązak, Fredo Ojda, Tomasz Zawadzki, Włodzimierz Dawidowicz, Jan St. Wojciechowski, Dorota Sak, Narcyz Piórecki, Wal Jarosz, Marek Sak, Maria Znosko, Dorota Brodowska, Anna Sobol, Anatol Karoń, Krzysztof Sosnowski, Przemysław Kwiek, Antonina Lach-Kubica, Anna Mottl-Szlązak, Jan Pieniążek, Maria Wollenberg-Kluza, Jacek Lilpop, Jan Rylke, Leszek Jasiński. W trakcie spotkania został też wyświetlony film Elżbiety Owczarek: "Ten ruch to dynamika poznania".
11 listopada w sobotę, w Święto Niepodległości w Galerii „Walka Młodych” na warszawskim Ursynowie, odbyło się spotkanie pod hasłem: „Nie ma sztukości bez niepodległości” wzięły udział 24 artystki i artyści: Barbara Bielecka-Woźniczko, Grzegorz Borkowski, Józef Gosławski, Larysa Jaromska, Leszek Jasiński, Hanna Korecka, Krystyna Krępa, Joanna Krzysztoń, Przemysław Kwiek, Maciej Andrzej Łubowski, Mirosław Miroński, Elżbieta Popławska, Fredo Ojda, Waldemar Petryk, Grzegorz Rogala, Jan Rylke, Dorota Sak, Marek Sak, Janusz Skalski, Krzysztof Sosnowski, Jerzy Świątkowski, Andrzej J. Tyszko, Maria Wollenberg-Kluza, Tomasz Zawadzki. W trakcie spotkania Leszek Jasiński podzielił uczestników spotkania na ciemnookich i błękitnookich. Waldemar Petryk dokonał otwarcia obrazu. Poniżej zdjęcia z wystawy.
W sobotę 13. Stycznia 2024 roku, w Galerii "Walka Młodych";odbyło się spotkanie pod hasłem: W KRĘGU SZTUKI POCZTY KOŃCA XX WIEKU. PRACE Z KOLEKCJI BOLESŁAWA BŁASZCZYKA. Pokazano prace następujących artystów: Bolesław Błaszczyk – Warszawa; Paweł „Sernik” Kwiecień – Warszawa; Dominik Kowalczyk – Warszawa; Sławomir Szyperski – Warszawa; Paweł Górecki „Baton” – Warszawa; Katarzyna Sikorska – Warszawa; Jarosław Siwiński – Warszawa; Alicja Jodko – Wrocław; Mariusz Jodko – Wrocław; Mariusz Błachowicz – Łańcut; Piotr Szyhalski – Kalisz; Krzysztof Kudła – Piła; Krzysztof Kowalski „Kroch” - Kraków, Opole; Piotr Wygachiewicz „Wyga” - „Marczello Zamenhoff” – Ciechocinek; Paweł Petasz – Elbląg; Andrzej Miastkowski - Mariusz NN; Jacek Drewniak - Barlinek 957466231; Gyorgy Galantai - Artpool, Budapeszt; Elżbieta Domańska – Wrocław; Konrad Wieczorek – Wrocław; Monika Wojtkowska „Monix” – Warszawa; Dariusz Żukowski – Warszawa; Mario Marzidovsek - Slovenska Bistrica, Słowenia; „Perpetual Motion” - Boston, USA; Piotr Zaglewski – Włocławek; Maciej Ruciński – Inowrocław; Artur Łuczko „Archer” – Warszawa; „Pisuart” – Galeria pod Pisuarem im. Marcela Duchampa – Chorzów; Rafał Czupryniak – Warszawa; Janusz Skalski – Warszawa. W trakcie spotkania Bolesław Błaszczyk wykonał kilka improwizacji na wiolonczelę.
23 marca, z początkiem wiosny, w Galerii "Walka Młodych"; odbyło się spotkanie pod hasłem: Wartości Boskie. W trakcie spotkania odbył się koncert Bolesława Błaszczyka i Andrzeja Turczynowicza z zespołem. W spotkaniu wzięło czynny udział 37 artystów, w tym: Przemysław Kwiek (Apperance), Jan Stanisław Wojciechowski, Jan Rylke (Pater Noster), Andrzej Rogiński (Filatelistyka), Jacek Lilpop (Radość istnienia), Sławomir Marzec (Z cyklu Szkice nożem), Michał Banaszek, Andrzej Turczynowicz (City by Day), Janusz Skalski (Opiło, Objadło), Danuta Nawrocka (Trzy razy wiosna), Łukasz Pęksa (Idiom), Leszek Jasiński (Pieśń stróża), Andrzej Maciej Łubowski, Tomasz Zawadzki (Obiekt czasowo zdjęty z ekspozycji), Jan Niksiński (Boska interwencja), Jan Niksiński (Transcendencja Nieba), Dorota Sak (Wypędzenie z raju), Marek Sak (Krucyfiks), Jacek Malicki (Pieta Israel), Jacek Malicki (Saddam Husajn), Sławomir Szyperski (Ekszyn Rezurekszyn 2024), Maria Znosko (Oczy Anioła), Dorota Brodowska (Serafin), Anatol Karoń (Muzyka), Grzegorz Borkowski (Oh My God!), Krzysztof Sosnowski (Pokoje tajemnic), Edward Szlązak, Maria Wollenberg-Kluza, Krzysztof Knittel, Anna Sobol (Święta Trójca), Waldemar Petryk, Larysa Jaromska, Krystyna Maria Kahsin, Zbigniew Gorlak. Krzysztof Knittel załącza tekst: Wystawa WARTOŚCI BOSKIE w pracowni Jana Rylke, 23.03.2024 godz. 16-20 KRZYSZTOF KNITTEL Moje prace (partytury graficzne i słowne): 1) low sounds my call their answer [1978] 2) o utworze niskie dźwięki [1978] 3) graficzna partytura dla fryków [1979] 4) passport: Christ – of <Jacob> Knit – tell – War – saw [1982] 5) IEMS gives concerts in private homes… [Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej, 1983] 6) Czarna Woda, Biała Woda, Stary Strumień, partytura słowna [1983] 7) bardzo specjalna partytura [1984] W latach 1976-1984 dużo działo się w Polsce (strajki w Radomiu, w Ursusie, działalność KOR-u, powstanie i „karnawał” Solidarności, stan wojenny) i dużo w moim zawodowym i prywatnym życiu. W 76 byłem po studiach reżyserii dźwięku i przerwanych studiach kompozycji, a także po dwukrotnym pobycie na słynnych kursach nowej muzyki w Darmstadt (nie stać mnie było na nie, ale dwa razy dostałem stypendium od Niemców). Spotkałem tam wszystkich najwybitniejszych twórców nowej muzyki – Karlheinza Stockahausena, Mauricio Kagela, Iannisa Xenakisa, Christiana Wolfa, Gyorgy Ligetiego, nie było tam Johna Cage’a i Luciano Berio, z nimi zetknąłem się później, a w Polsce już wcześniej poznałem Bogusława Schaeffera i Witolda Lutosławskiego i uczyłem się z ich partytur. Można powiedzieć, że o nowej muzyce sporo już wiedziałem, aby móc napisać np. koncerty skrzypcowe czy fortepianowe, symfonie i oratoria… Ale właśnie wtedy otrzymałem stypendium z uniwersytetu stanowego w Buffalo, gdzie zaprosili mnie na pół roku do The Center of the Creative and Performing Arts, a tam – jako pianista w zespole – musiałem godzinami ćwiczyć nowe utwory, a w wolnym czasie poznawałem komputer PDP-8 w tamtejszym studio (to był 1978 rok, wiele lat przed pojawieniem się na rynku komputerów do domowego użytku). Nie miałem czasu na pisanie symfonii. A poza tym poznałem wielu amerykańskich autorów, którzy w większości grali swoją muzykę, często improwizowali, współpracowali w grupach, czasami z autorami rzeźb, instalacji czy z inżynierami. I po powrocie ze Stanów zacząłem spotykać się z muzykami, którzy grali muzykę improwizowaną, głównie z jazzmanami (z Tomkiem Stańko, Tomkiem Szukalskim, Włodkiem Kiniorskim, Adamem Pierończykiem), ale też z poetami (jak Tadeusz Sławek), malarzami (jak Tomek Sikorski). Z inżynierem Janem Pieniążkiem zrobiliśmy trzy instalacje dźwiękowe, a z moim starszym kolegą ze studiów Andrzejem Bieżanem połączyła mnie dłuższa współpraca, m. in. wspólny utwór pod tytułem „poligamia” w Studio Eksperymentalnym Polskiego Radia (1979). A potem przyszedł 1981 rok, wszyscy włączyliśmy się w działania „Solidarności” i znowu nie było czasu na pisanie symfonii, a mnie jeszcze dopadła choroba, z której wychodziłem przez cały kolejny roku. No i przyszedł stan wojenny, wtedy zaprosiliśmy z Andrzejem kilku kolegów - Pawła Szymańskiego, Staszka Krupowicza, Mietka Litwińskiego, Tadzia Sudnika, Andrzeja MItana i stworzyliśmy Niezależne Studio Muzyki Elektroakustycznej. Dołączyli do nas Janusz Dziubak i Leszek Woźniakiewicz. Zagraliśmy szereg koncertów w pracowniach, jak choćby u Barbary Zbrożyny, w kościołach, w galeriach, jak Dziekanka czy Krzysztofory. I znowu – zamiast symfonii grałem koncerty muzyki improwizowanej, rysowałem partytury graficzne, pisałem instrukcje do grania zamiast nut, z przedmiotów i garnków tworzyłem własne zestawy instrumentów. Muzyka powstawała między nami, była rezultatem spotkań przyjaciół, którzy dzielili się wszystkim, co mieli, w tym również swoimi pomysłami muzycznymi, poglądami politycznymi, bo przecież wszyscy wtedy byliśmy w opozycji do peerelowskiej władzy, ale też mieszkaniami i alkoholem, szczególnie gdy na mieście złapała nas godzina policyjna. W latach 60. może udawałem hippisa, głównie przez mój ubiór, a w stanie wojennym żyłem jak hippis, ale byłem też częścią podziemnej opozycji, pomagałem redakcji „Tygodnika Mazowsze”, brałem udział w dystrybucji podziemnej prasy. I to był bardzo ważny okres w życiu. W tych kumpelskich relacjach, w dzieleniu się wszystkim, co mieliśmy, w podtrzymywaniu nadziei i wspólnym tworzeniu czegoś, co nie zawsze miało wartość artystyczną, ale było rezultatem wiary w ludzkie wartości, bo wtedy właśnie zwykłe ludzkie odruchy i zwykła odwaga nabierały szczególnego znaczenia. Ta więź z grupą przyjaciół muzyków trwała również po tragicznym wypadku samochodowym i śmierci Andrzeja Bieżana w 1985 roku. Dzieci rodziły się, szybko rosły, z małą Anusią w nosidłach właziliśmy na Kościelec, pieniędzy ciągle brakowało, życie rodzinne się waliło, przez pół roku zbierałem na wyjazd z dziećmi w góry, przez drugie pół na pobyt na Cimochowiźnie nad Wigrami. Hela robiła poprawki krawieckie, ja brałem każdą robotę, czasami pomagali przyjaciele, jak Mirek Chojecki, który we Francji kupił mi keyboard Yamahy i zamówił muzyczne sygnały dla swojej firmy telewizyjnej „Kontakt” robiącej programy dla polskiej opozycji. A potem, długo potem, już w kolejnym tysiącleciu zacząłem pisać utwory na orkiestrę, na chóry, wielkie oratoria, a nawet operę, często były to utwory oparte na tekstach biblijnych, jak pasja „Męka Pańska wg. św. Mateusza”, cykl psalmów „Z głębokości wołam do Ciebie Panie…” czy kantata z hebrajskim tekstem „El maale rahamim…”. Ale to tamte trudne czasy bez pieniędzy, bez partytur i grania bez nut, były pełne najgłębszej wiary w wartości, były czasami trwania i nadziei. Czy to był mój okres wiary w boskie wartości? Nie, to był raczej mój najpiękniejszy „boski” czas głębokiej wiary w ludzką przyzwoitość i w lepsze czasy, które nadejdą.              (K. Knittel, 23.03.2024)